loading

2020.07.11 – ŚW. BENEDYKTA

Przez wstawiennictwo św. Benedykta, patrona Europy przedstawmy Bogu nasze prośby:

     Przez wstawiennictw św. Benedykta wysłuchaj nas, Panie.

1. Prosimy za papieża [Franciszka], patriarchów, zwierzchników kościołów prawosławnych i protestanckich, aby w jednym Duchu poszukiwali źródeł jedności.

     Przez wstawiennictw św. Benedykta wysłuchaj nas, Panie.

2. Prosimy za naszych przywódców, aby sprawowali rządy w sposób prawy oraz zważali na dobro ludzi, rodzin i wspólnot.

     Przez wstawiennictw św. Benedykta wysłuchaj nas, Panie.

3. Prosimy za młode pokolenie, aby żyjąc w wolności, mogło zdobywać wiedzę i przyczyniać się do budowania atmosfery szacunku wobec każdego człowieka.

     Przez wstawiennictw św. Benedykta wysłuchaj nas, Panie.

4. Prosimy za zakony żyjące zgodnie z regułą św. Benedykta, aby przyczyniały się nie tylko do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i do rozwoju szeroko rozumianej kultury.

     Przez wstawiennictw św. Benedykta wysłuchaj nas, Panie.

5. Prosimy za naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili łaski życia wiecznego.

     Przez wstawiennictw św. Benedykta wysłuchaj nas, Panie.

6. Prosimy za nas, zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy każdego dnia potrafili hojnie ofiarować czas na modlitwę i pomoc naszym bliźnim.

     Przez wstawiennictw św. Benedykta wysłuchaj nas, Panie.

Boże, Ty nieustannie ożywiasz swoim Duchem nasze serca i udzielasz nam darów, których potrzebujemy. Wysłuchaj modlitw Twojego Kościoła i udziel nam łask, o które pokornie Cię prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.


Amen.