loading

2020.08.06 – PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

Wpatrzeni w oblicze Jezusa zanieśmy przed Jego tron naszą modlitwę, by wypraszać potrzebne łaski dla całego Kościoła.

1. Módlmy się za papieża [Franciszka], by napełniony Duchem Chrystusa umacniał wierzących w trwaniu w nauce apostołów, we wspólnocie braterskiej, w łamaniu chleba i modlitwach.

2. Módlmy się za chrześcijan różnych tradycji i przekonań, by swoją postawą i głoszeniem Ewangelii przemieniali oblicze ziemi.

3. Módlmy się o przemianę ludzkich serc i przebaczenie dla mieszkańców krajów ogarniętych konfliktami, by doświadczyli pokoju i odzyskali wzajemny szacunek.

4. Módlmy się za artystów naszych czasów, by przez swoją twórczość pomagali odkrywać majestat Stwórcy i piękno otaczającego nas świata.

5. Módlmy się za zmarłych, szczególnie polecanych w tej Mszy Świętej, by Chrystus wprowadził ich do swojego królestwa.

6. Módlmy się za nas, byśmy pragnęli kontemplować chwałę przemienionego Jezusa i głosić światu, że tylko On ukazuje nam prawdziwie oblicze Ojca.

Jezu, który przemieniłeś się na Górze Tabor, by umocnić w apostołach wiarę w Twoje Bóstwo, usłysz naszą modlitwę i pomnóż naszą wiarę. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.