loading

2020.08.15 – WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – MSZA W DZIEŃ

Otwórzmy nasze serca przed Bogiem Ojcem i przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej przedstawmy Mu nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół powszechny, aby w mocy Ducha Świętego przez dzieło Nowej Ewangelizacji prowadził ludzi do poznania Jezusa Chrystusa.

2. Módlmy się za sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie, aby zawsze podejmowali decyzje, które będą się przyczyniały do ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

3. Módlmy się za żołnierzy Wojska Polskiego, stojących dziś na straży pokoju i niepodległości naszej Ojczyzny, aby nie zabrakło im siły i odwagi w wiernym wypełnianiu służby.

4. Módlmy się za wszystkich pielgrzymów przybywających do sanktuariów maryjnych, a szczególnie na Jasną Górę, aby naśladując postawę życia i zawierzenia Maryi, doświadczali Jej niezawodnej pomocy.

5. Módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych oczekujących zmartwychwstania ciał, aby zostali przyjęci do raju.

6. Módlmy się za nas, aby dzięki wstawiennictwu Maryi Wniebowziętej dokonała się w nas przemiana życia owocująca wierną realizacją życiowego powołania.

Dobry Ojcze, Ty zabrałeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, prosimy, wysłuchaj naszej modlitwy i prowadź nas do świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.