loading

2020.08.26 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

Obchodząc uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, zanieśmy nasze prośby do Boga, który wysłał do naszych serc Ducha swojego Syna:

1. Wejrzyj, Panie, na papieża Franciszka i obdarz go światłem Ducha Świętego, aby prowadził Kościół do pełnego poznania Jezusa Chrystusa.

2. Wejrzyj, Panie, na chrześcijan, którzy doświadczają prześladowań lub dyskryminacji, i obdarz ich siłą, aby okazywali miłość swym prześladowcom i się za nich modlili.

3. Wejrzyj, Panie, na naszego prezydenta, rząd i parlament i obdarz ich mądrością, aby przez roztropne decyzje przyczyniali się do rozwoju naszego kraju oraz kształtowania dobrych relacji międzynarodowych.

4. Wejrzyj, Panie, na polskie rodziny i obdarz je miłością i cierpliwością, aby stawały się miejscem dojrzewania i rozeznawania powołania dla młodego pokolenia.

5. Wejrzyj, Panie, na naszych zmarłych i obdarz ich miłosierdziem, aby radowali się pełnią zbawienia.

6. Wejrzyj, Panie, na nas, celebrujących tę świętą Ofiarę, i obdarz nas otwartością na natchnienia Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Maryi rozważali i zachowywali słowo Boże w codzienności.

Boże, Ty przez znaki i cuda dokonane przez Jezusa objawiłeś swą wierność i łaskawość. Prosimy, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, udziel nam upragnionych łask i umocnij naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.