loading

2020.09.08 – NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny przedstawmy Jezusowi nasze modlitwy:

     Za przyczyną Niepokalanej wysłuchaj nas, Panie.

1. Prosimy za papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby ich życie było świadectwem miłości Boga.

     Za przyczyną Niepokalanej wysłuchaj nas, Panie.

2. Prosimy za ludzi nieochrzczonych, aby doświadczyli spotkania z Bogiem i dostąpili zbawienia.

     Za przyczyną Niepokalanej wysłuchaj nas, Panie.

3. Prosimy za małżeństwa, które nie mogą doczekać się potomstwa, aby ich miłość rodziła nowe życie.

     Za przyczyną Niepokalanej wysłuchaj nas, Panie.

4. Prosimy za kobiety w stanie błogosławionym, aby z wdzięcznością i zachwytem przyjmowały cud nowego życia.

     Za przyczyną Niepokalanej wysłuchaj nas, Panie.

5. Prosimy za młode pokolenie, aby na wzór Maryi trwało w czystości i skromności.

     Za przyczyną Niepokalanej wysłuchaj nas, Panie.

6. Prosimy za nas samych, abyśmy byli otwarci na cuda Bożej miłości w naszej codzienności.

     Za przyczyną Niepokalanej wysłuchaj nas, Panie.

Jezu Chryste, Ty jesteś Emanuelem – Bogiem z nami, wysłuchaj i przyjmij nasze pokorne modlitwy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

jest