loading

2020.09.14 – PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Do Jezusa, który przez Krzyż pojednał nas z Bogiem Ojcem, zanieśmy nasze błagania:

     Przez Twój święty Krzyż, zmiłuj się nad nami.

1. Prosimy za Kościół święty, aby niestrudzenie głosił, że tylko w Jezusie możemy być zbawieni.

     Przez Twój święty Krzyż, zmiłuj się nad nami.

2. Prosimy za osoby prześladowane i doświadczające trudności z powodu wiary, aby w Krzyżu Jezusa znajdowały umocnienie i nadzieję na wieczną nagrodę.

     Przez Twój święty Krzyż, zmiłuj się nad nami.

3. Prosimy za osoby chore, cierpiące i opuszczone, aby w swoim trudzie doświadczały bliskości Boga.

     Przez Twój święty Krzyż, zmiłuj się nad nami.

4. Prosimy za pracowników sądownictwa i więziennictwa, aby byli narzędziami Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia.

     Przez Twój święty Krzyż, zmiłuj się nad nami.

5. Prosimy za zmarłych z naszych rodzin, aby mieli udział w Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa.

     Przez Twój święty Krzyż, zmiłuj się nad nami.

6. Prosimy za nas, abyśmy trudności przyjmowali z pewnością zwycięstwa w Krzyżu Jezusa.

     Przez Twój święty Krzyż, zmiłuj się nad nami.

Jezu, który jesteś naszym Panem i Zbawicielem, przyjmij nasze prośby i udziel nam łask, o które Cię prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.