loading

2020.09.15 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ

Do Jezusa, naszego Zbawiciela i Pana, który jest synem Maryi Panny, skierujmy nasze pokorne prośby:

     Niech Matka Bolesna wstawia się za nami.

1. Módlmy się za Kościół święty, aby cieszył się macierzyńską opieką Maryi.

     Niech Matka Bolesna wstawia się za nami.

2. Módlmy się za rządzących, aby w podejmowaniu decyzji kierowali się zasadami Ewangelii.

     Niech Matka Bolesna wstawia się za nami.

3. Módlmy się za kobiety, które straciły swoje dzieci, aby trudne doświadczenia zbliżyły je do Boga.

     Niech Matka Bolesna wstawia się za nami.

4. Módlmy się za rozbite i nieszczęśliwe rodziny, aby doświadczyły pojednania i odnowienia.

     Niech Matka Bolesna wstawia się za nami.

5. Módlmy się za zmarłych, którzy odeszli opuszczeni przez przyjaciół i rodzinę, aby mieli udział w społeczności świętych.

     Niech Matka Bolesna wstawia się za nami.

6. Módlmy się za nas tu zebranych, abyśmy, na wzór Maryi, trwali przy Jezusie niezależnie od okoliczności.

     Niech Matka Bolesna wstawia się za nami.

Jezu, Synu Maryi, który drogocenną krwią zapłaciłeś za nasze zbawienie, wysłuchaj naszego błagania i rozpal naszą miłość ku Tobie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.