loading

2020.09.18 – ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Wpatrzeni w przykład św. Stanisława Kostki, który potrafił ponieść wiele trudów, by zrealizować to, do czego wzywał go Bóg, przedstawmy nasze prośby najlepszemu Ojcu:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby nieustannie ukazywał dobroć i miłość Boga.

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby pamiętali o potrzebach i prawach dzieci.

3. Módlmy się za młodzież, aby w Bogu szukała pełni życia i szczęścia.

4. Módlmy się za osoby pracujące z młodzieżą, aby były dla podopiecznych znakiem Bożej mądrości i opieki.

5. Módlmy się za konających, aby Bóg obdarzył ich łaską pojednania z bliskimi i wprowadził ich do swojego królestwa.

6. Módlmy się za nas, abyśmy, niezależnie od wieku, zachowali młodzieńczy zapał i gorliwość w szukaniu Bożych dróg.

Boże, który jesteś Najlepszym Ojcem i wychowawcą, prosimy, zechciej przyjąć nasze prośby. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.