loading

2020.09.29 – ŚWIĘTYCH MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA

Bóg posyła do nas swoich wysłanników, by pomóc nam osiągnąć zbawienie, przez wstawiennictwo archaniołów powierzmy Mu zatem siebie i nasze pokorne prośby:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby ciesząc się opieką i obroną Świętego Michała Archanioła – potężnego wodza niebieskich zastępów, odważnie i z mocą pełnił swoją misję we współczesnym świecie.

2. Módlmy się za ludzi chorych, aby przez posługę Świętego Rafała Archanioła doświadczyli towarzyszenia Bożego i uzdrowienia zgodnie z Bożą wolą.

3. Módlmy się za pracowników i odbiorców mediów, aby Święty Gabriel Archanioł strzegł ich od wszelkiego błędu, zła i zgorszenia, a w mocy Boga doprowadził ich do poznania i szerzenia Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.

4. Módlmy się za osoby borykające się z trudnościami w wierze, nadziei i miłości, aby dobry Bóg przez wstawiennictwo swoich archaniołów udzielił im tych łask, których najbardziej potrzebują na drodze do świętości.

5. Módlmy się za zmarłych, aby święci aniołowie doprowadzili do końca dzieło ich ziemskiego pielgrzymowania i wprowadzili ich do raju, gdzie na wieki wraz z aniołami i świętymi wpatrywać się będą w oblicze Boże.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy dzięki nabożeństwu do świętych archaniołów i naszych aniołów stróżów uczyli się kierować wzrok ku niebieskiej ojczyźnie, a także troszczyć się już teraz o nasze zjednoczenie
z Jezusem przez wiarę i rozwój naszego życia sakramentalnego.

Wszechmogący Boże, przyjmij nasze prośby i wspomóż nas swoją łaską; spraw, by moc Twojej miłości i potężne wstawiennictwo świętych archaniołów chroniły nas przed wszelkim złem i prowadziły ku życiu w pełni. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.