loading

2020.11.09 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

W dniu rocznicy poświęcenia bazyliki, która jest Matką i Głową wszystkich kościołów świata, zanośmy do Naszego Pana Jezusa Chrystusa wspólne prośby:

     Przez przyczynę świętych wysłuchaj nas, Panie.

1. Chryste, Ty wybrałeś na swojego następcę św. Piotra, umacniaj papieża Franciszka w trudach posługiwania Kościołowi i służbie umacniania braci w wierze.

     Przez przyczynę świętych wysłuchaj nas, Panie.

2. Chryste, Ty pozostałeś z nami w Najświętszym Sakramencie, udziel Twym wyznawcom głębokiej wiary i szacunku wobec Twojej realnej obecności we wszystkich tabernakulach świata.

     Przez przyczynę świętych wysłuchaj nas, Panie.

3. Chryste, Ty jesteś fundamentem duchowej świątyni, jaką jest Kościół, spraw, aby wszyscy ochrzczeni tworzący Bożą budowlę pamiętali o swojej godności, swoim posłannictwie i przynależności do Ciebie samego.

     Przez przyczynę świętych wysłuchaj nas, Panie.

4. Chryste, z którego wypływa źródło życia i miłości, uzdrawiaj chorych na duszy i ciele, by mogli wychwalać Twe zdumiewające dzieła.

     Przez przyczynę świętych wysłuchaj nas, Panie.

5. Chryste, Ty dałeś światu znak swego Zmartwychwstania, dopuść do swojej chwały wszystkich wiernych zmarłych.

     Przez przyczynę świętych wysłuchaj nas, Panie.

6. Chryste, Ty nam dajesz swojego Ducha i czynisz nas Jego świątynią, spraw, abyśmy troszczyli się zarówno o piękno świątyni parafialnej, jak i naszej duszy, w której pragniesz przebywać.

     Przez przyczynę świętych wysłuchaj nas, Panie.

Panie Jezu Chryste, który jesteś obecny wśród nas, wysłuchaj naszych pokornych modlitw, które zanosimy w Twojej świątyni. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.