loading

2020.11.22 – JEZUSA CHRYSTUSA , KRÓLA WSZECHŚWIATA

Jezus Chrystus pragnie być Królem naszych serc i władać nimi w miłości. Powierzając siebie, przedstawiajmy z ufnością nasze prośby.

     Chryste Królu, wysłuchaj nas.

1. Królu Wszechświata, który rządzisz z mocą i mądrością, spraw, aby wszyscy poznali Ciebie jako Jedynego Pana i Zbawiciela.

     Chryste Królu, wysłuchaj nas.

2. Synu Boży, któremu powierzone jest panowanie, spraw, aby rządzący narodami kierowali się prawym sumieniem i uznali daną im władzę jako służbę narodowi.

     Chryste Królu, wysłuchaj nas.

3. Dobry Pasterzu, który prowadzisz ludzi po właściwych ścieżkach, spraw, aby błądzący po bezdrożach niewiary znaleźli orzeźwienie przy zdroju Twojej łaski i miłości.

     Chryste Królu, wysłuchaj nas.

4. Sędzio Miłosierny i Sprawiedliwy, który widzisz każde dobro uczynione z miłości do Ciebie i bliźnich, spraw, aby coraz więcej ludzi przełamywało swój egoizm i wychodziło z pomocą do innych.

     Chryste Królu, wysłuchaj nas.

5. Zmartwychwstały Panie, w którym wszyscy będą ożywieni, spraw, aby zmarli mieli udział w Twoim zwycięstwie nad śmiercią i zamieszkali w Twym domu po najdłuższe czasy.

     Chryste Królu, wysłuchaj nas.

6. Odkupicielu świata, który na końcu czasów przyjdziesz w swojej chwale, spraw, aby uczestnictwo w tej Eucharystii ożywiało w nas wiarę i prowadziło do wyznawania jej przez służbę braciom.

     Chryste Królu, wysłuchaj nas.

Panie Jezu Chryste, uznajemy w Tobie Króla wszechświata. Władaj naszymi sercami, które oddajemy Ci z pokorą, prosząc o wysłuchanie naszych modlitw. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.