loading

2020.12.08 – NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Zgromadzeni w uroczystość Niepokalanego Poczęcia wzywajmy wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, modląc się do Boga w naszych potrzebach:

     Niech Niepokalana wstawia się za nami.

1. Prosimy za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby unikając ułudy grzechu, dokonywali właściwych wyborów.

     Niech Niepokalana wstawia się za nami.

2. Prosimy za osoby Bogu poświęcone, zwłaszcza za zgromadzenia zakonne, które w szczególny sposób oddane są Maryi Niepokalanej, by żyjąc na wzór Przeczystej Dziewicy przynosiły chwałę Kościołowi.

     Niech Niepokalana wstawia się za nami.

3. Prosimy za żyjących w grzechu, aby doznali łaski nawrócenia i pojednania z Bogiem i ludźmi.

     Niech Niepokalana wstawia się za nami.

4. Prosimy za czcicieli i głosicieli Maryi Niepokalanej, by doświadczając Jej szczególnego wstawiennictwa, wypraszali potrzebne łaski wszystkim, którzy są poleceni ich wstawiennictwu.

     Niech Niepokalana wstawia się za nami.

5. Prosimy za zmarłych, aby Maryja będąca pewną Przewodniczką do nieba wyjednała im Boże miłosierdzie i radość życia wiecznego.

     Niech Niepokalana wstawia się za nami.

6. Prosimy za nas otaczających ołtarz Pański, abyśmy jak Maryja byli otwarci na Boże słowo i stawali się świętymi przed obliczem Boga.

     Niech Niepokalana wstawia się za nami.

Wszechmogący Boże, Ty z miłości przeznaczyłeś nas dla siebie, niech wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy wyjedna nam zjednoczenie z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.