loading

2020.12.26 – ŚW. SZCZEPANA

Wzywając wstawiennictwa Świętego męczennika Szczepana, skierujmy do Boga nasze wspólne prośby:

1. Aby wszyscy wierzący w Chrystusa mogli na całym świecie w wolności i bez przeszkód cieszyć się swobodą wyznawania swoich przekonań.

2. Aby ustanawiający prawa szanowali wszystkie wyznania bez dyskryminacji i pomijania chrześcijan.

3. Aby ci, którzy cierpią prześladowanie z powodu imienia Chrystusa, doznali pocieszenia, umocnienia, a także konkretnej pomocy od swoich braci w wierze.

4. Aby krew współczesnych męczenników była zasiewem nowych wyznawców Chrystusa i przyczyniała się do nawrócenia ich prześladowców.

5. Aby wątpiący i słabi w wierze zostali umocnieni łaską Bożą i we współczesnym świecie gardzącym wartościami stali się świadkami Bożej mocy i miłości.

6. Abyśmy nigdy nie ulegali naciskom i pokusie wygodnego życia za cenę wyzbycia się Chrystusa z serca i przestrzeni społecznej.

Boże nasz Ojcze, Ty dajesz siłę swoim dzieciom, aby w czasie próby dały o Tobie świadectwo. Umacniaj nas i wysłuchaj naszego wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.