loading

2020.12.27 – ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

Rodzina Jezusa, Maryi i Józefa jest wzorem dla wszystkich rodzin chrześcijańskich. Świętując tę tajemnicę, powierzajmy Dobremu Bogu nasze sprawy i prośmy pokornie:

1. Za wspólnotę Kościoła, aby na wzór Świętej Rodziny zawsze stawiała w centrum osobę Jezusa Chrystusa.

2. Za naszą Ojczyznę, by dobro rodzin Polskich było priorytetem w działaniach politycznych.

3. Za narzeczonych i małżonków, aby wzorem Maryi i Józefa obdarzali się piękną miłością.

4. Za rodziny rozbite i przeżywające kryzys, aby małżonkowie szukali pomocy w Bogu i podejmowali próby przemiany w świetle Jego miłości.

5. Za zmarłych z naszych rodzin, aby na zawsze radowali się wspólnotą z Panem Bogiem i świętymi.

6. Za nas tu obecnych, abyśmy w naszych rodzinach dawali świadectwo przynależności do Jezusa i dbali o relację z Nim i bliskimi.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw i pozwól odkrywać Twoją miłość, gdyż wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.