loading

2021.01.01 -ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

Maryjne fiat otworzyło drzwi obecności Chrystusa w świecie, historii i ludzkich duszach. Przez Jej wstawiennictwo zwróćmy się do Boga z pokorą:

1. Przez Maryję, Bożą Rodzicielkę, módlmy się za Kościół Święty, aby w duchu Ewangelii przyjmował to, co przyniesie nowy, rozpoczynający się rok.

2. Przez Maryję, Królową Pokoju, módlmy się o pokój na świecie, o zaprzestanie wszelkich konfliktów, aby dar przyniesiony przez nowonarodzone Dziecię zagościł w każdym ludzkim sercu.

3. Przez Maryję, Pośredniczkę Łask, módlmy się za rządzących naszą Ojczyzną, aby w swojej służbie społeczeństwu zważali na nadrzędną wartość człowieka i jego godność.

4. Przez Maryję, Matkę Boga, módlmy się za chorych i cierpiących, aby w swoim cierpieniu nie tracili wiary, nadziei i miłości Boga.

5. Przez Maryję, Bramę Wieczności, módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby jak najszybciej mogli oglądać Boga twarzą w twarz.

6. Przez Maryję, naszą Matkę, módlmy się za nas obecnych na tej Eucharystii, abyśmy żyli z ufnością człowieka, który wie, że jest strzeżony i wspomagany z nieba.

Dobry Jezu, nasz Zbawicielu, otocz nas swoją miłością i opieką. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.