loading

2021.01.03 – 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

Módlmy się z wiarą i ufnością do Jezusa Chrystusa posłanego przez Boga na świat dla nas ludzi i dla naszego zbawienia.

1. Za głoszących Boże słowo i ukazujących, że Jezus Chrystus jest Bogiem Człowiekiem, Zbawicielem świata.

2. Za ateistów, którzy całą nadzieję pokładają jedynie w ludzkich siłach, aby odkryli i uznali istnienie Boga.

3. Za chrześcijańskie rodziny, aby panowała w nich zgoda i wzajemna miłość.

4. Za ludzi, którzy przez nasze postawy zniechęcają si do życia Ewangelią, aby mogli dostrzec piękno Dobrej Nowiny.

5. Za umierających, aby w chwili śmierci ujrzeli światło – Jezusa Chrystusa – który dla ich zbawienia stał się człowiekiem.

6. Za na samych, abyśmy poznając coraz lepiej Chrystusa, stawali się do Niego podobni.

Panie nasz i Zbawicielu, który jesteś ucieleśnieniem wszelkiej miłości, wysłuchaj naszego wołania. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.