loading

2021.01.06 – OBJAWIENIE PAŃSKIE

Wraz z Mędrcami ze Wschodu oddającymi pokłon Dziecięciu przedstawmy Panu nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby z wytrwałością Mędrców ze Wschodu odnajdywał i ukazywał ludziom Jezusa.

2. Módlmy się za misjonarzy, aby dostrzegając gwiazdę w głębi swojego serca, używali wszystkich możliwych środków i wskazywali ludziom drogę do Chrystusa.

3. Módlmy się za wszystkich błądzących i poszukujących sensu życia, aby w Bogu odnaleźli nieprzemijającą nadzieję i pełnię miłości.

4. Módlmy się za osoby zaniedbujące udział w niedzielnej Eucharystii, aby odkryły w niej obecność Chrystusa Zbawiciela.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby oczyszczeni mocą Ofiary Chrystusa osiągnęli pełnię zbawienia.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy każdego dnia potrafili dostrzegać obecność Boga w każdym napotykanym człowieku.

Boże, dobry Ojcze, niech dotrze do Ciebie nasze pełne ufności wołanie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.