loading

2021.01.10 – CHRZEST PAŃSKI

Świat ma wielu mędrców, ale tylko jednego Zbawiciela, przez którego zanieśmy do Ojca nasze prośby w Duchu Świętym:

1. Módlmy się za papieża, aby cieszył się łaską Ducha Świętego i Bożą mądrością w kierowaniu Kościołem.

2. Módlmy się za ludzi zamkniętych na blask Ewangelii, aby otworzyli swoje serca i pozwolili się przemieniać i uzdrawiać.

3. Módlmy się za nauczycieli, aby w swojej pracy oprócz wiedzy przekazywali uczniom wartości chrześcijańskie.

4. Módlmy się za przygotowujących się do sakramentu chrztu świętego, aby otwierali serca na dar Bożego dziecięctwa.

5. Módlmy się za zmarłych, o których pamięć nosimy w naszych sercach i pamięci, prosząc aby mogli zamieszkać w domu Ojca na wieki.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy pamiętając o tym, że przez chrzest święty staliśmy się dziećmi Bożymi żyli na co dzień łaską tego sakramentu.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj naszych próśb, które zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.