loading

2021.01.10 – CHRZEST PAŃSKI

Świat ma wielu mędrców, ale tylko jednego Zbawiciela, przez którego zanieśmy do Ojca nasze prośby w Duchu Świętym:

1. Módlmy się za papieża, aby cieszył się łaską Ducha Świętego i Bożą mądrością w kierowaniu Kościołem.

2. Módlmy się za ludzi zamkniętych na blask Ewangelii, aby otworzyli swoje serca i pozwolili się przemieniać i uzdrawiać.

3. Módlmy się za nauczycieli, aby w swojej pracy oprócz wiedzy przekazywali uczniom wartości chrześcijańskie.

4. Módlmy się za przygotowujących się do sakramentu chrztu świętego, aby otwierali serca na dar Bożego dziecięctwa.

5. Módlmy się za zmarłych, o których pamięć nosimy w naszych sercach i pamięci, prosząc aby mogli zamieszkać w domu Ojca na wieki.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy pamiętając o tym, że przez chrzest święty staliśmy się dziećmi Bożymi żyli na co dzień łaską tego sakramentu.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj naszych próśb, które zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Treści na stronie objęte są Prawem Autorskim.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PRENUMERATY