loading

2021.02.02 – OFIAROWANIE PAŃSKIE

Wszechmogącemu Bogu, który w swoim Synu daje nam światło oświecające naszą życiową drogę – przez wstawiennictwo Maryi, zanieśmy nasze wspólne prośby:

     Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

1. Prosimy o Twoje światło wiary, wytrwałą nadzieję i szczerą miłość dla wszystkich wyznawców Chrystusa.

     Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

2. Prosimy o Twoje światło, wierność radom ewangelicznym i ducha ofiary dla osób konsekrowanych.

     Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

3. Prosimy o Twoje światło, pokój i pojednanie dla wszystkich żyjących na terenach, gdzie panują wojny i konflikty.

     Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

4. Prosimy o Twoje światło, odwagę i dary Ducha Świętego dla młodych rozeznających swoje życiowe powołanie.

     Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

5. Prosimy o Twoje światło, Twoją bliskość i pomoc dla wszystkich, którzy są samotni, smutni, chorzy i nie widzą wyjścia ze swojej nędzy.

     Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

6. Prosimy o Twoje światło i Twoje zbawienie dla wszystkich, do których nas dzisiaj posyłasz.

     Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Boże Światłości, dziękujemy Ci za zbawienie, które nam ofiarowałeś w Jezusie Chrystusie. Wysłuchaj naszego wołania i udziel nam tych łask, które są nam potrzebne, abyśmy mogli Cię wielbić przez wszystkie wieki wieków.

Amen.