loading

2021.02.22 – KATEDRY ŚWIĘTEGO PIOTRA

Do Boga, który dał św. Piotrowi prymat wśród apostołów i władzę pasterską w Kościele, zanieśmy nasze błagania.

1. Módlmy się za chrześcijan, aby na nowo zjednoczyli się wokół jednego ołtarza w jednym Kościele Chrystusowym.

2. Módlmy się za papieża i jego współpracowników, aby strzegli apostolskiego dziedzictwa i z entuzjazmem odsłaniali przed światem ożywiające orędzie Ewangelii.

3. Módlmy się za powołanych do służby Bożej, aby poznali i pokochali misję, do której wzywa ich Bóg.

4. Módlmy się za rządzących państwami, aby budowali dobro doczesne swoich społeczności dla dobra wiecznego.

5. Módlmy się za zmarłych, aby Chrystus był ich wieczną nagrodą i radością w niebie.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy wrażliwi i uważni na głos Piotra naszych czasów wzrastali w dobru i unikali podstępu zła.

Boże Wszechmogący, Ty znasz nasze słabości i potrzebę miłości, prosimy Cię, wysłuchaj nas i obdarz łaską zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.