loading

2021.03.19 – ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP

Obchodząc uroczystość św. Józefa, wznieśmy do Boga ufną modlitwę:

1. Przez wstawiennictwo św. Józefa prosimy Cię, Boże, za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby świętością życia i gorliwą służbą pociągali wiernych do życia wartościami ewangelicznymi.

2. Przez wstawiennictwo św. Józefa prosimy Cię, Boże, za rządzących państwami, aby w swojej posłudze dostrzegali ludzi potrzebujących i ustanawiali prawa służące dobru społeczeństwa.

3. Przez wstawiennictwo św. Józefa prosimy Cię, Boże, za ludzi bezrobotnych, aby znaleźli zatrudnienie oraz godziwe wynagrodzenie.

4. Przez wstawiennictwo św. Józefa prosimy Cię, Boże, za rodziców i wychowawców, aby umiejętnie kształtowali dzieci i młodzież.

5. Przez wstawiennictwo św. Józefa prosimy Cię, Boże, za konających, aby w godzinie śmierci otworzyli się na łaskę zbawienia i zostali przyjęci do grona świętych w niebie.

6. Przez wstawiennictwo św. Józefa prosimy Cię, Boże, za nas i nasze rodziny, abyśmy codziennie wzrastali w poznawaniu serca Boga, łasce i świętości.

Wszechmogący Boże, wysławiamy Cię i dziękujemy za to, że dałeś Bogurodzicy Dziewicy za Oblubieńca św. Józefa. Przez Jego wstawiennictwo wysłuchaj modlitw, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.