loading

2021.03.25 – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

Przez wstawiennictwo Maryi Panny, która z wiarą przyjęła Słowo, módlmy się do Jezusa Chrystusa:

     Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

1. Módlmy się za papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby wierni Ewangelii bronili zdrowia i życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

     Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

2. Módlmy się za polityków i sprawujących władzę, aby ustanawiając prawa, zabiegali o dobro rodziny.

     Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

3. Módlmy się za wszystkich, którzy dzisiaj podejmują dzieło duchowej adopcji, aby ich modlitwa przyniosła łaski i umocnienie rodzicom, którzy mają wątpliwości co do tego, czy przyjąć poczęte życie.

     Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

4. Módlmy się za kobiety niemogące mieć potomstwa, aby Bóg napełnił je swoim Świętym Duchem, oddalił choroby i uzdrowił wszelką bezpłodność.

     Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

5. Módlmy się za naszych zmarłych krewnych i przyjaciół, aby dzięki Bożemu miłosierdziu mogli uczestniczyć w chwale zbawionych.

     Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

6. Módlmy się za nas, zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy jak Maryja otwierali nasze serca na przyjęcie słowa Bożego i pokornie spełniali wolę Bożą.

     Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

Jezu Chryste, nasz Odkupicielu, wyznajemy, że jesteś prawdziwym Bogiem i Człowiekiem. Pełni ufności przychodzimy do Ciebie i wierzymy, że wysłuchasz naszego wołania. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.