loading

2021.04.01 – WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Zgromadzeni przy stole eucharystycznym w dniu, w którym Zbawiciel dał nam przykład
pokory i ofiarnej miłości, módlmy się o zbawienie nasze i wszystkich ludzi:

1. Módlmy się za Kościół powszechny, aby Chrystus, który w Wieczerniku prosił za swoimi uczniami, udzielał daru jedności wszystkim, którzy uwierzyli.

2. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, a szczególnie pamiętajmy o kapłanach posługujących w naszej parafii, aby Chrystus, który w Wieczerniku umył nogi swoich uczniów, uzdalniał ich do pokornej i ofiarnej służby.

3. Módlmy się za rządzących naszą Ojczyzną, aby Chrystus, który w Wieczerniku dał nam przykazanie miłości, sprawił, by swoje decyzje opierali na mocnym fundamencie chrześcijańskich wartości.

4. Módlmy się za chorych, samotnych i cierpiących, aby Chrystus, który w Wieczerniku dał nam przykład pokory, udzielał im swoich łask, by wśród utrapień, przeciwności i ucisków okazywali się Jego wiernymi sługami.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby Chrystus, który w Wieczerniku objawił się jako nowy Baranek Paschalny, wprowadził ich do życia wiecznego.

6. Módlmy się za nas zgromadzonych wokół ołtarza, aby Chrystus, który w Wieczerniku ustanowił świętą Eucharystię, uczynił nas swoimi świadkami i głosicielami prawdy, którą nam objawił.

Panie, który nieustannie posilasz swój Kościół w Najświętszej Ofierze Twego Ciała i Krwi, spraw, abyśmy zawsze byli świadkami Twojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.