loading

2021.04.23 – ŚW. WOJCIECHA

Przez wstawiennictwo św. Wojciecha zanieśmy do dobrego Boga nasze prośby:

1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby otworzyli się z ufnością na działanie Bożego Ducha i wiernie kroczyli za Chrystusem.

2. Módlmy się za rządzących naszą Ojczyzną, aby w podejmowaniu decyzji kierowali się chrześcijańskimi wartościami i postępowali uczciwie.

3. Módlmy się za cierpiących prześladowania, aby otrzymali łaskę męstwa i wytrwania, a tracąc swoje życie na tym świecie, zachowali je na życie wieczne.

4. Módlmy się za strapionych na duszy, aby w służbie bliźniemu odnaleźli radość i pokój serca.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili zbawienia i radowali się oglądaniem Boga w niebie.

6. Módlmy się za nas, abyśmy nigdy nie tracili ufności, nawet w obliczu największych przeciwności.

Boże, Ty w świętym Wojciechu dałeś nam wzór zaufania Tobie, uzdalniaj nas do pokonywania wszelkich trudności i wysłuchaj naszego wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.