loading

2021.05.03 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

Przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, jako dzieci jednego Boga wołajmy z wiarą w intencjach Kościoła, świata, naszej Ojczyzny i naszych własnych.

     Niech Królowa Polski wstawia się za nami.

1. Panie Boże, pomnażaj wiarę i miłość Kościoła katolickiego w Polsce. Niech hojnie odpowiada na Twoje wezwanie do nowej ewangelizacji.

     Niech Królowa Polski wstawia się za nami.

2. Panie Boże, obdarzaj światłem i mądrością rządzących naszym krajem. Niech w swoich działaniach kierują się pragnieniem dobra i szczęścia wszystkich jego mieszkańców.

     Niech Królowa Polski wstawia się za nami.

3. Panie Boże, ochraniaj naszą ojczyznę przed wszelkimi nieszczęściami. Niech rozwija się w pokoju i bezpieczeństwie. Niech panuje w niej ład moralny. Niech obywatele cieszą się rosnącym dobrobytem.

     Niech Królowa Polski wstawia się za nami.

4. Panie Boże, błogosław wszystkim Polakom w kraju i na emigracji. Niech będą stale zjednoczeni z Tobą i swoimi bliskimi, także tymi, którzy zostali w ojczyźnie.

     Niech Królowa Polski wstawia się za nami.

5. Panie Boże, otwórz bramy raju przed tymi, którzy na przestrzeni wieków oddali życie w walce o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą. Niech radują się przebywaniem z Tobą na wieki.

     Niech Królowa Polski wstawia się za nami.

6. Panie Boże, kieruj naszymi umysłami i sercami, byśmy ze wszystkich sił służyli Tobie, Kościołowi i ojczyźnie. Niech nasze życie będzie nieustannym uwielbieniem Ciebie w służbie braciom.

     Niech Królowa Polski wstawia się za nami.

Ojcze Najłaskawszy, Panie nieba i ziemi, otaczaj opieką naszą ziemską Ojczyznę i doprowadź nas do niebieskiej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.