loading

2021.05.08 – ŚW. STANISŁAWA

Zasłuchani w słowo Boże i wpatrzeni w postać św. Stanisława – patrona naszej Ojczyzny, módlmy się z wiarą w sercu o łaski potrzebne nam i innym.

1. Módlmy się o męstwo w wyznawaniu wiary na co dzień przez polskich katolików.

2. Módlmy się za sprawujących władzę na poszczególnych jej szczeblach, aby zawsze pamiętali o swej odpowiedzialności wobec Boga, historii i społeczeństwa.

3. Módlmy się o dynamiczny rozwój duchowy, kulturowy i ekonomiczny naszej ojczyzny.

4. Módlmy się o poszanowanie wolności religijnej i wolności sumienia w każdym zakątku świata.

5. Módlmy się o szczęście wiekuiste dla tych, którzy oddali życie za wiarę chrześcijańską.

6. Módlmy się za nas tutaj obecnych, abyśmy skutecznie przekazywali młodemu pokoleniu dziedzictwo wiary katolickiej i kultury naszego narodu.

Wszechmogący i miłosierny Boże, którego łaskawość nie zna granic, przez przyczynę św. Stanisława daj nam w każdych okolicznościach życia doświadczać Twojej nieustannej opieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.