loading

2021.05.16 – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Przeżywając uroczystość Wniebowstąpienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, powierzajmy Mu wszystkie nasze potrzeby.

     Przyjdź, Panie Jezu.

1. Chryste wstępujący do nieba, błogosław wszystkim ludziom na całej ziemi, wspieraj ich dobre dzieła i chroń przed złymi ścieżkami.

     Przyjdź, Panie Jezu.

2. Chryste obecny pośród nas, wspieraj wysiłki misyjne Kościoła, aby wszystkie ludy usłyszały radosną wieść o Twoim Zmartwychwstaniu.

     Przyjdź, Panie Jezu.

3. Chryste dotrzymujący obietnic, dopomóż jak najwierniej realizować swe życiowe powołanie wszystkim, którzy w tym roku przyjmą święcenia prezbiteratu.

     Przyjdź, Panie Jezu.

4. Chryste troszczący się o każdego człowieka, daj pracę bezrobotnym, chleb głodnym, zdrowie chorym, nadzieję zrozpaczonym.

     Przyjdź, Panie Jezu.

5. Chryste, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, przyjmij do grona jego mieszkańców zmarłych członków naszej wspólnoty (parafialnej).

     Przyjdź, Panie Jezu.

6. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zachowaj nas od pokładania ufności w dobrach doczesnych i pomóż wytrwale podążać ku wiecznej ojczyźnie niebieskiej.

     Przyjdź, Panie Jezu.

Panie nasz i Odkupicielu, Ty otworzyłeś nam drogę do nieba. Z nadzieją powierzamy Ci nasze sprawy, a Ty udziel nam tego, czego najbardziej potrzebujemy. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.