loading

2021.05.24 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA

Prośmy Chrystusa, który prowadzi nas i pokazuje nam Ojca, o potrzebne dary w życiu Kościoła i naszym.

1. Módlmy się za Kościół na ziemi, aby nieustannie jednoczył ludzi pragnących podążać za Chrystusem i kierować się Jego nauką.

2. Módlmy się za papieża Franciszka i biskupa N., aby za przykładem Maryi ukazywali powierzonym sobie wiernym istotę oddania się Bogu.

3. Módlmy się za ludzi sprawujących władzę, aby ustawy przez nich wprowadzane pozwalały chrześcijanom na swobodne wyznawanie swojej wiary.

4. Módlmy się za osoby niepełnosprawne, aby uciekając się do naszej Matki, odnajdowały wolę Bożą w swoim życiu.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby Maryja, Matka Kościoła, wprowadziła ich do radości nieba.

6. Módlmy się za nas, abyśmy naśladując Maryję, naszą Matkę, umieli powiedzieć Bogu: Niech mi się stanie według słowa Twego.

Panie Jezu Chryste, bądź uwielbiony za to, że nas wysłuchujesz i dajesz wszystko to, co jest
nam potrzebne do zbawienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.