loading

2021.05.27 – JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

Jezus Chrystus dla naszego uświęcenia złożył w ofierze siebie samego, dlatego z głębokim zaufaniem przedstawmy Mu prośby całego Ludu Bożego.


     Chryste, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, wysłuchaj nas.

1. Chryste, Najwyższy i wieczny Kapłanie, powierzamy Ci naszego papieża Franciszka i wszystkich Pasterzy Kościoła, niech w zjednoczeniu z Tobą znajdują światło i moc do życia tajemnicą Twojego kapłaństwa.

     Chryste, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, wysłuchaj nas.

2. Chryste, nasz Zbawco, powierzamy Ci ludzi prześladowanych za wiarę, niech pamięć o Twojej Krwi przelanej za nas na krzyżu, umacnia ich w znoszeniu niesprawiedliwego cierpienia.

     Chryste, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, wysłuchaj nas.

3. Chryste, nasz Panie, powierzamy Ci sprawujących władzę, niech troszczą się o pokój i dobro społeczności, którymi kierują.

     Chryste, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, wysłuchaj nas.

4. Chryste, nasz Bracie, powierzamy Ci ludzi młodych rozeznających swoje powołanie, niech wpatrzeni w Ciebie odważnie podejmują decyzję poddania się woli Ojca.

     Chryste, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, wysłuchaj nas.

5. Chryste, nasz Odkupicielu, powierzamy Ci zmarłych, niech we wspólnocie zbawionych wielbią Cię na wieki.

     Chryste, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, wysłuchaj nas.

6. Chryste, Chlebie życia, oddajemy Ci naszą wspólnotę eucharystyczną, niech każdy z nas promieniuje Twoją niezgłębioną i wieczną miłością, z cierpliwością podejmując swoje codzienne obowiązki.

     Chryste, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, wysłuchaj nas.

Jezu Chryste, Ty dla naszego uświęcenia złożyłeś ofiarę ze swojego życia, w Tobie pokładamy naszą ufność. Który żyjesz i królujesz przez
wszystkie wieki wieków.

Amen.