loading

2021.06.03 – NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Do Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który podczas każdej Eucharystii hojnie darzy nas swoim Słowem i Ciałem, zanieśmy ufne prośby.

1. Módlmy się za Kościół święty, by strzegąc największych skarbów naszej wiary, hojnie rozdzielał pokarm słowa Bożego i Chleba eucharystycznego.

1. Módlmy się za papieża Franciszka, naszego biskupa N., wszystkich prezbiterów i diakonów, aby w swojej posłudze ukazywali wiernym źródło życia chrześcijańskiego, jakim jest Ofiara eucharystyczna.

1. Módlmy się za wszystkich spragnionych chleba doczesnego, osoby ubogie i samotne, aby doświadczyły spotkania z otwartymi sercami innych ludzi i otrzymali pomoc w przeżywanych trudnościach.

1. Módlmy się za młodzież podejmującą życiowe decyzje, by była otwarta na natchnienia Ducha Świętego.

1. Módlmy się za wszystkich naszych bliskich zmarłych, niech Pokarm eucharystyczny, który umacniał ich w doczesności, zapewni im życie wieczne i udział w liturgii niebieskiej.

1. Módlmy się za nas samych, abyśmy uczestnicząc we Mszy św. i procesji Bożego Ciała, pamiętali o wdzięczności Chrystusowi za dar Eucharystii.

Boże, który zesłałeś nam Chleb Żywy, abyśmy spożywając Go, mieli życie w Tobie, przyjmij ofiarę naszej modlitwy i wysłuchaj naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.