loading

2021.06.11 – NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Do Syna posłanego jako ofiara przebłagalna za nasze grzechy przez Ojca, który nas pierwszy
umiłował, módlmy się wspólnie:

     Niech się radują ufający Tobie.

1. Bądź sercem Kościoła, aby wspólnota wiernych tętniła życiem i miłością.

     Niech się radują ufający Tobie.

2. Bądź pokorą rządzących, by pamiętali o tym, że są sługami wszystkich sług.

     Niech się radują ufający Tobie.

3. Bądź światłem dla konających, aby z nadzieją szli w stronę domu Ojca.

     Niech się radują ufający Tobie.

4. Bądź odwagą i męstwem ojców, by byli dobrymi głowami swoich rodzin.

     Niech się radują ufający Tobie.

5. Bądź zbawieniem zmarłych, którzy za swego ziemskiego życia ufali Tobie.

     Niech się radują ufający Tobie.

6. Bądź naszą pomocą, aby nie złamało nas cierpienie ani trudy życia.

     Niech się radują ufający Tobie.

Panie Jezu Chryste, który jesteś pokorny i cichy sercem, naucz nas chodzić Twoimi ścieżkami i z ufnością brać na siebie Twoje jarzmo. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.