loading

2021.06.12 – NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Do Boga, w którym weselą się wszyscy pokładający w Nim nadzieję, wołajmy z ufnością:

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

1. Prosimy, by powołani przez Ciebie głosiciele Ewangelii byli zawsze szafarzami Twojego królestwa.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

2. Prosimy, by sprawujący władzę szukali mądrości dla swych rządów u Ciebie.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

3. Prosimy, by wszyscy niekochani zostali odnalezieni przez Miłość.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

4. Prosimy, by dręczeni niepokojem ducha zostali przez Ciebie ukojeni.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

5. Prosimy, by zmarli spotkali się w domu Ojca z braćmi, którym służyli w Twoim imieniu.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

6. Prosimy, by nie zabrakło nam pokory, gdy dążenie do wyznaczonych celów będzie niosło przeciwności.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

Boże, który dałeś nam za wzór Twoją błogosławioną Matkę, byśmy jak Ona zachowywali w sercu Twoje Słowo i rozważali je, spraw, aby nasze myśli kierowały się zawsze ku Tobie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.