loading

2021.06.24 – NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA

W dniu narodzenia św. Jana Chrzciciela przedstawiajmy Bogu nasze prośby:

     Wysłuchaj, Panie, prośby Twego ludu.

1. Boże, nasz Ojcze, umacniaj pasterzy Kościoła w wierze i miłości, aby Dobra Nowina o zbawieniu docierała aż po krańce świata.

     Wysłuchaj, Panie, prośby Twego ludu.

2. Boże, nasz Ojcze, obdarzaj łaską mądrości i uczciwości wszystkich rządzących, aby pamiętali o tym, że prawdziwa władza polega na służbie tym, wśród których żyjemy.

     Wysłuchaj, Panie, prośby Twego ludu.

3. Boże, nasz Ojcze, przymnażaj nadziei małżeństwom, które nie mogą mieć dzieci, a rodzicom oczekującym na narodziny potomstwa pomóż z miłością przyjąć dar nowego życia.

     Wysłuchaj, Panie, prośby Twego ludu.

4. Boże, nasz Ojcze, rozpalaj swoją miłością serca ludzi, którzy żyją z dala od wspólnoty Kościoła, aby znaleźli drogę do Ciebie dzięki świadectwu ludzi wierzących.

     Wysłuchaj, Panie, prośby Twego ludu.

5. Boże, nasz Ojcze, daj radość nieba naszym bliskim zmarłym oraz tym, którzy oddali swoje życie w obronie wartości chrześcijańskich.

     Wysłuchaj, Panie, prośby Twego ludu.

6. Boże, nasz Ojcze, pomóż nam ciągle na nowo podejmować trud nawracania się na drogę wiary i świadczenia innym o Twojej miłości do każdego z nas.

     Wysłuchaj, Panie, prośby Twego ludu.

Wszechmogący Boże, przyjmij prośby, które zanosimy do Ciebie, i uzdolnij nas do dziękczynienia za dary, które od Ciebie otrzymujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.