loading

2021.06.29 – ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA

Jako cząstka wspólnoty Kościoła, którego fundamentem jest wyznanie wiary złożone przez Świętych Apostołów Piotra i Pawła, zwróćmy się do naszego Mistrza i Pana:

1. Módlmy się za Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski, aby pomimo nieraz skromnych i ubogich środków nie ustawał w głoszeniu Dobrej Nowiny.

2. Módlmy się za Kościół podzielony, aby modlitwa Chrystusa o jedność pozwoliła poróżnionym chrześcijanom na nowo wspólnie celebrować Eucharystię.

3. Módlmy się za Kościół prześladowany, aby żył wiarą, że nic nie zdoła go odłączyć od miłości Boga.

4. Módlmy się za Kościół cierpiący, aby – na wzór Apostoła Narodów – uczestniczył w Męce Chrystusa dla dobra Jego członków.

5. Módlmy się za Kościół oczyszczający się, aby śmierć była odebraniem wieńca sprawiedliwości z rąk Pana.

6. Módlmy się za Kościół pielgrzymujący, którego częścią jest nasza wspólnota, aby każde z jego dzieci świadczyło, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga żywego.

Panie, umocnij nasze pragnienia w dążeniu do tego, co w górze, i wysłuchaj próśb, które z ufnością Tobie przedstawiliśmy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.