loading

2021.07.22 – ŚW. MARII MAGDALENY

Chrystusa Pana, który we Mszy świętej uobecnia dla nas swoją Śmierć i Zmartwychwstanie, prośmy wraz ze św. Marią Magdaleną, wołając:

     Niech Święta Maria Magdalena wstawia się za nami

1. Doceniając rolę pasterzy Kościoła w wychowaniu do miłości i czystości, módlmy się, aby ich nauczanie docierało do serc i umysłów ludzi.

     Niech Święta Maria Magdalena wstawia się za nami

2. Zdając sobie sprawę z wielkich możliwości i oddziaływania mass mediów, módlmy się, aby ich pracownicy wykorzystywali je do głoszenia wszystkim ludziom dobrej nowiny o Zmartwychwstaniu Chrystusa.

     Niech Święta Maria Magdalena wstawia się za nami

3. Myśląc o narzeczonych, módlmy się, aby idea Ruchu Czystych Serc dotarła do każdej parafii i miejscowości w Polsce.

     Niech Święta Maria Magdalena wstawia się za nami

4. Zatroskani o ludzi uzależnionych od alkoholu, narkotyków, nikotyny i pornografii módlmy się, aby działalność Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zataczała coraz szersze kręgi.

     Niech Święta Maria Magdalena wstawia się za nami

5. Pamiętając o naszych zmarłych, módlmy się, aby dostąpili radości życia wiecznego ze zmartwychwstałym Chrystusem.

     Niech Święta Maria Magdalena wstawia się za nami

6. Poruszeni wielką miłością, jaką żywiła ku Chrystusowi św. Maria Magdalena, módlmy się, abyśmy na Jego miłość zawsze odpowiadali naszą miłością.

     Niech Święta Maria Magdalena wstawia się za nami

Panie Jezu Chryste, Ty św. Marii Magdalenie okazałeś wyjątkową miłość, zechciej ją okazać i nam, i tym, których obejmujemy naszą modlitwą. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.