loading

2021.07.23 – ŚW. BRYGIDY

Obchodząc święto św. Brygidy, która trwała w Chrystusie jak latorośl w winnym krzewie, przez Jej wstawiennictwo zanieśmy do Boga nasze prośby:

     Boże Ojcze, wysłuchaj nas

1. Boże, który przez św. Brygidę wpływałeś na kolejnych papieży, aby wrócili z Awinionu do Rzymu i przeprowadzili reformę Kościoła, umacniaj swoją łaską Ojca Świętego, aby odpowiadając na znaki czasu, nieustannie ukazywał swoim życiem Twoją świętość.

     Boże Ojcze, wysłuchaj nas

2. Boże, który poleciłeś św. Brygidzie, aby zwróciła się z przestrogami do panujących, nakłoń rządzących, aby podejmując decyzje brali pod uwagę Twoje prawo wpisane w ludzkie serca.

     Boże Ojcze, wysłuchaj nas

3. Boże, który dałeś św. Brygidzie wizję dotyczącą założenia przez nią nowego zakonu, napełnij wielu młodych ludzi odwagą, by odpowiedzieli na Twoje powołanie do życia poświęconego Tobie i bliźnim.

     Boże Ojcze, wysłuchaj nas

4. Boże, który zechciałeś, aby św. Brygida prowadziła działalność charytatywną, otwórz serca ludzi, aby potrafili dzielić się swoimi dobrami z tymi, którzy ich nie mają.

     Boże Ojcze, wysłuchaj nas

5. Boże, który pozwoliłeś św. Brygidzie odbyć pielgrzymkę do Ziemi Świętej, strzeż wierzących, którzy tam obecnie żyją, aby mogli być świadkami Twojej obecności na tej ziemi.

     Boże Ojcze, wysłuchaj nas

6. Boże, który zachęciłeś św. Brygidę do rozważania Męki Pańskiej, pobudź także nas do pielęgnowania tego nabożeństwa, abyśmy z niego czerpali siły do pokonywania codziennych trudności.

     Boże Ojcze, wysłuchaj nas

Boże, w Twoim ręku są losy Kościoła i świata, dlatego z ufnością Cię prosimy, abyś przez wstawiennictwo św. Brygidy udzielił wszystkim ludziom obfitych łask. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.