loading

2021.07.26 – ŚWIĘTYCH JOACHIMA I ANNY, RODZICÓW NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Przez wstawiennictwo Świętych Joachima i Anny zanieśmy nasze modlitwy przed tron Boży:

1. Aby nauka Kościoła na temat małżeństwa i rodziny oraz poszanowania ludzkiego życia trafiła do umysłów i serc ludzi naszych czasów.

2. Aby kierujący państwami stanowili prawo służące dobru małżeństwa i rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ludzi w podeszłym wieku.

3. Aby dziadkowie, emeryci i renciści cieszyli się szacunkiem i pomocą ze strony najbliższych i całego społeczeństwa.

4. Aby małżonkowie mający trudności z poczęciem i urodzeniem dziecka doczekali się własnego potomka lub otworzyli serce na przyjęcie dziecka pozbawionego opieki i miłości.

5. Aby nasi dziadkowie, którzy już odeszli do wieczności, zostali obficie wynagrodzeni za swoją rodzicielską miłość i troskę oraz opiekę nad wnukami.

6. Aby nasze zachowanie przyczyniało się do jedności i miłości w naszych rodzinach i środowiskach, przeciwstawiając się egoizmowi i konsumpcjonizmowi.

Boże, Ojcze ludzkiej rodziny, Tobie polecamy potrzeby wszystkich ludzi naszych czasów i za przyczyną Świętych Joachima i Anny prosimy, abyś nieustannie umacniał w nas działanie Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.