loading

2021.08.06 – PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

Mając pragnienie słuchania Syna Bożego i wytrwania przy Nim do końca z nadzieją, że Chrystus – Zwycięzca śmierci wprowadzi nas do swojej chwały, powierzmy Jezusowi nas samych i módlmy się:

1. Za papieża, biskupów i prezbiterów, aby silni wiarą, głosili Chrystusa całemu światu.

2. Za ludzi przeżywających kryzys wiary, aby ten trudny czas w ich życiu zaowocował dojrzałością relacji z Panem Bogiem.

3. Za wypoczywających na wakacjach, aby czas odpoczynku wzmocnił ich siły i więzi z Panem Bogiem i z bliźnimi.

4. Za pielgrzymujących do różnych sanktuariów, aby ich trud ubogacił ich wiarę i miłość do Pana Boga i Kościoła.

5. Za zmarłych, aby mogli oglądać Chrystusowe oblicze w niebieskiej ojczyźnie.

6. Za nas samych, abyśmy zawsze pamiętali o mocy Bożej, która pragnie wzmocnić naszą słabość.

Jezu, umiłowany Synu Ojca, wysłuchaj naszego wołania, abyśmy mogli uwielbiać Cię teraz i przez wszystkie wieki wieków.

Amen.