loading

2021.08.15 – WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Cały Kościół raduje się dziś chwałą Wniebowziętej Najświętszej Maryi Panny. Przez Jej wstawiennictwo wznieśmy do Boga nasze pokorne prośby:

1. Módlmy się za cały lud Boży, by naśladując Maryję w modlitwie i wiernej służbie Chrystusowi, dostąpił udziału w chwale niebios.

2. Módlmy się za pielgrzymujących do sanktuariów maryjnych, aby trud ich wędrowania wydał plon w postaci przemiany i odnowy serc.

3. Módlmy się za ludzi młodych, aby przyjęli Ewangelię Chrystusa jako podstawę w budowaniu cywilizacji pokoju i miłości.

4. Módlmy się za żołnierzy, aby swoją służbę w obronie Ojczyzny traktowali jako zaszczyt i wypełniali ją sumiennie i z poświęceniem.

5. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za poległych w obronie wiary i Ojczyzny w czasie ostatnich wojen, aby Bóg wynagrodził ich ofiarę radością chwały wiecznej.

6. Módlmy się za nas samych, aby uroczystość Najświętszej Maryi Panny umocniła w nas nadzieję życia wiecznego obiecanego przez Chrystusa.

Miłosierny Boże, Ty doprowadziłeś do pełni życie Najświętszej Maryi Panny. Spraw, abyśmy dzięki Jej wstawiennictwu osiągnęli razem z Nią chwałę nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.