loading

2021.08.26 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

Przez wstawiennictwo Pani Jasnogórskiej wznieśmy do Boga nasze prośby:

1. Za Kościół święty – o życie słowem Bożym na wzór Maryi.

2. Za naszą Ojczyznę – o właściwe miejsce dla Boga i Matki Najświętszej w przestrzeni publicznej i w sercach wszystkich Polaków.

3. Za małżeństwa i rodziny – o miłość, która przezwycięży wszystkie nieporozumienia i problemy.

4. Za pielgrzymujących na Jasną Górę – o umocnienie w wierze i uczenie się od Maryi zaufania do Boga i Jego woli.

5. Za zmarłych – o odpuszczenie im win i zaproszenie na ucztę życia wiecznego.

6. Za nas samych – o posłuszeństwo Maryi, która zawsze prowadzi nas do swego Syna, Jezusa Chrystusa.

Panie Boże, Ty napełniłeś łaską Maryję, naszą Matkę i Królową, i dałeś naszej Ojczyźnie w jasnogórskim wizerunku przedziwną pomoc i obronę. Przez Jej wstawiennictwo wysłuchaj naszego wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.