loading

2021.09.08 – NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Łącząc się z modlitwami Matki Najświętszej, która nieustannie wstawia się za nami, zanośmy za Jej przyczyną do Boga, naszego Ojca, pokorne prośby:

     Przez wstawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

1. Przez wstawiennictwo Maryi, Matki Kościoła módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby Bóg uzdalniał ich do dawania świadectwa słowem i życiem, by w ten sposób prowadzili wszystkich ludzi do przyjęcia daru zbawienia.

     Przez wstawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

2. Przez wstawiennictwo Maryi, Wspomożycielki Wiernych módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby Bóg dał im łaskę gorliwego słuchania głosu Jezusa i wypełniania Jego woli.

     Przez wstawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

3. Przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Pokoju módlmy się za wszystkie narody świata, aby Bóg odnowił oblicze ziemi i obdarzył świat pokojem.

     Przez wstawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

4. Przez wstawiennictwo Maryi, Pocieszycielki strapionych módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, aby Bóg przywrócił im nadzieję i otoczył swoją opieką.

     Przez wstawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

5. Przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Rodzin módlmy się za wszystkie poczęte dzieci, aby Bóg wspierał ich rozwój i obdarzał wszelkimi potrzebnymi łaskami ich rodziców.

     Przez wstawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

6. Przez wstawiennictwo Maryi, Matki Łaski Bożej módlmy się za nas zgromadzonych na sprawowanie Eucharystii, aby Bóg uczynił nas świadkami Jezusa i głosicielami prawdy, którą nam objawił.

     Przez wstawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

Wszechmogący, wieczny Boże, udziel nam darów, o które Cię prosimy przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożego Syna. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Amen.