loading

2021.09.14 – PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Bóg posłał swego Syna na świat, aby został przez Niego zbawiony, dlatego z ufnością błagajmy:

1. Módlmy się za Kościół powszechny, by w nim i przez niego Bóg objawiał światu swoją miłość i sprawiedliwość.

2. Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła, aby Bóg dodawał im sił, by mogli wiernie głosić światu Dobrą Nowinę o zbawieniu.

3. Módlmy się za ludzi polityki, gospodarki, nauki i kultury w naszej ojczyźnie, aby Bóg sprawił, by swoje decyzje opierali na mocnym fundamencie chrześcijańskich wartości.

4. Módlmy się za wątpiących w wierze i poszukujących prawdy, aby Bóg ich oświecił i doprowadził do poznania prawdy w Jezusie Chrystusie.

5. Módlmy się za nasze rodziny, by Bóg napełniał je mocą Ducha Świętego, by żyły w miłości i jedności.

6. Módlmy się za nas zgromadzonych na sprawowanie Eucharystii, by Bóg uczynił nas świadkami Jezusa Chrystusa i głosicielami prawdy, którą nam objawił.

Boże, Ty tak umiłowałeś świat, że dałeś swego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne, dlatego z ufnością zanosimy do Ciebie nasze prośby. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.