loading

2021.09.15 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ

Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Bolesnej przedstawmy miłosiernemu Bogu nasze prośby:

1. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów, aby wytrwale głosili Słowo Chrystusa i prowadzili Lud Boży do zbawienia.

2. Módlmy się za sprawujących władzę, aby zawsze byli posłuszni prawu Bożemu.

3. Módlmy się za tych, którzy mają podjąć ważne wybory życiowe, aby z ufnością prosili Boga o dar rozeznania.

4. Módlmy się za wszystkich, którzy doznają smutku, utrapień, przeciwności, aby w Bogu pokładali swą ufność i zostali napełnieni pokojem.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili radości przebywania w niebie.

6. Módlmy się za nas tu zebranych, abyśmy wzrastali w wierze, nadziei i miłości i odważnie podejmowali służbę w Kościele.

Wszechmogący, wieczny Boże, udziel nam darów, o które Cię prosimy przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, Matki Bożego Syna. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Amen.