loading

2021.09.18 – ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Wsłuchani w słowo Boże skierowane dziś do nas przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, patrona Polski zanośmy do Boga nasze prośby:

1. Panie, wspieraj swój Kościół w głoszeniu całemu światu Dobrej Nowiny, aby do wszystkich ludzi mogła dotrzeć prawda, że są powołani do zbawienia, a szczególnie błogosław w realizowaniu swego powołania ojcom jezuitom.

2. Panie, wspomóż rządzących naszym krajem w mądrym ustanawianiu praw i podejmowaniu decyzji, aby zawsze kierowali się dobrem wspólnym i byli posłuszni prawu Bożemu.

3. Panie, daj wzrastać w mądrości ludziom młodym, pomagaj w rozeznawaniu powołania życiowego i zawodowego i umacniaj w pójściu za dobrymi wyborami.

4. Panie, obdarzaj zdrowiem i potrzebnymi siłami ludzi w podeszłym wieku, spraw, by czuli się potrzebni swoim rodzinom i chętnie dzielili się życiowym doświadczeniem.

5. Panie, wspieraj wysiłki nauczycieli, wychowawców, katechetów, wykładowców w wychowaniu młodego pokolenia, dodawaj im siły do pracy, cierpliwości, wytrwałości.

6. Panie, prowadź nas wszystkich zgromadzonych wokół ołtarza na drogach życia, obdarzaj męstwem w życiowych trudnościach i przymnażaj nam wiary.

Panie, nasz Boże, dziękujemy Ci za to, że wysłuchujesz wszystkich naszych próśb zgodnych z Twoją wolą, jak wysłuchałeś błagań św. Stanisława Kostki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.