loading

2021.09.29 – ŚWIĘTYCH MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA

Błogosławmy Boga w Jego aniołach i świętych oraz przez wstawiennictwo dzisiejszych patronów zanośmy naszą modlitwę:

     Święci Aniołowie, wstawiajcie się za nami.

1. Przez wstawiennictwo Archanioła Gabriela módlmy się za Kościół, by nie ustawał w głoszeniu prawdy o Chrystusie, który jest światłością świata.

     Święci Aniołowie, wstawiajcie się za nami.

2. Przez wstawiennictwo Archanioła Rafała módlmy się za papieża Franciszka, by przez świadectwo swego słowa i życia prowadził wszystkich ludzi do przyjęcia daru zbawienia.

     Święci Aniołowie, wstawiajcie się za nami.

3. Przez wstawiennictwo Archanioła Michała módlmy się za rządzących naszą ojczyzną, aby prawdziwie troszczyli się o pokój, sprawiedliwość i dobro wszystkich ludzi.

     Święci Aniołowie, wstawiajcie się za nami.

4. Przez wstawiennictwo Archanioła Gabriela módlmy się za wszystkich naszych bliskich, którzy odeszli już do Pana, aby w domu Ojca znaleźli przygotowane dla nich mieszkanie.

     Święci Aniołowie, wstawiajcie się za nami.

5. Przez wstawiennictwo Archanioła Rafała módlmy się za wszystkich pomagających ludziom chorym, osamotnionym, zniewolonym nałogami, aby byli wrażliwi na ich potrzeby i dali im doświadczyć prawdziwej, czynnej miłości.

     Święci Aniołowie, wstawiajcie się za nami.

6. Przez wstawiennictwo Archanioła Michała módlmy się za nas zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy umocnieni przez przyjęcie Eucharystii dzielili się z innymi naszą wiarą.

     Święci Aniołowie, wstawiajcie się za nami.

Boże, Ty posyłasz Aniołów, by towarzyszyli nam w życiu i wspierali nasze wysiłki, prosimy więc, byś wysłuchał naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.