loading

2021.10.31 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

Wdzięczni Bogu za dar kościoła, w którym możemy Go uwielbiać, dziękować Mu, przepraszać Go i prosić o wszelkie łaski, wołajmy wspólnie:

     Wysłuchaj nas, Panie.

1. Prosimy Cię za Kościół Święty, aby wierny poleceniom Jezusa niestrudzenie głosił dobrą nowinę całemu światu.

     Wysłuchaj nas, Panie.

2. Prosimy Cię za nieochrzczonych, aby poznali Ciebie, Jedynego, Prawdziwego Boga i dostąpili zbawienia.

     Wysłuchaj nas, Panie.

3. Prosimy Cię za wszystkie osoby pracujące w naszej parafii, aby ich trud przynosił im radość i był pożyteczny dla całej wspólnoty parafialnej i diecezjalnej.

     Wysłuchaj nas, Panie.

4. Prosimy Cię za wszystkie osoby, którym zawdzięczamy nasz duchowy rozwój, aby dobry Bóg obficie im wynagrodził.

     Wysłuchaj nas, Panie.

5. Prosimy Cię za zmarłych z naszej parafii, aby dostąpili radości w domu naszego Ojca w niebie.

     Wysłuchaj nas, Panie.

6. Prosimy Cię za nas samych, abyśmy jako żywe kamienie budowali Kościół przez miłość Boga i bliźniego.

     Wysłuchaj nas, Panie.

Wdzięczni za skarb Kościoła, prosimy Cię, dobry Boże, wysłuchaj modlitw Twojego ludu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.