loading

2021.11.01 – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Stańmy z ufnością przed Najświętszym Bogiem i przedstawmy Mu nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół święty, pielgrzymujący i cierpiący, aby jak najszybciej stał się Kościołem chwalebnym.

2. Módlmy się za prześladowanych i cierpiących z powodu wiary, aby Bóg wzmocnił ich siły i nagrodził w wieczności.

3. Módlmy się za służby, które czuwają nad bezpieczeństwem podróżujących, aby ich praca była doceniona i przyjęta z życzliwością.

4. Módlmy się za naszą parafię, aby była dla nas miejscem duchowego wzrostu i dojrzewania ku świętości.

5. Módlmy się za zmarłych, aby jak najszybciej dostąpili radości przebywania z Bogiem w niebie.

6. Módlmy się za nas, abyśmy żyjąc na tym świecie, tak postępowali, byśmy w wieczności mogli dołączyć do naszych bliskich i razem z nimi nieustannie świętować w domu Ojca.

Najświętszy Ojcze, stajemy przed Twoim obliczem z całym Kościołem i prosimy, abyś wysłuchał modlitw Twoich dzieci. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.