loading

2021.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Pamiętając o wszystkich wiernych zmarłych, módlmy się do Miłosiernego Boga o potrzebne łaski:

1. Prosimy za pasterzy Kościoła, którzy zakończyli swoją posługę na ziemi, aby Bóg nagrodził ich trud.

2. Prosimy za zmarłych przywódców i bohaterów narodowych, którzy oddali życie dla dobra Ojczyzny, aby odebrali wieniec chwały.

3. Prosimy za tych, którzy opłakują swoich bliskich zmarłych, aby wierzyli w moc zmartwychwstania i doświadczyli pocieszenia.

4. Prosimy za zmarłych, z którymi nie zdążyliśmy się pojednać, aby dostąpili Bożego miłosierdzia.

5. Prosimy za naszych najbliższych zmarłych, aby cieszyli się przebywaniem w Bożej obecności.

6. Prosimy za nas samych, abyśmy wykorzystali życie na gromadzenie skarbów w niebie.

Miłosierny Boże, prosimy, przyjmij nasze pokorne błagania i okaż nam łaskę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.