loading

2021.11.09 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

Wdzięczni za dar wiary przedstawmy Bogu nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby był miejscem, gdzie każdy może doświadczyć spotkania z Bogiem, który jest miłością.

2. Módlmy się za pracowników Watykanu, aby całym życiem dawali świadectwo miłości Boga i bliźniego.

3. Módlmy się za tych, którzy zawodowo zajmują się obiektami sakralnymi, aby owoce ich pracy przynosiły chwałę Bogu i pożytek ludziom.

4. Módlmy się za osoby, które doświadczyły przykrości w Kościele, aby Bóg miłością uleczył ich rany.

5. Módlmy się za zmarłych prześladowców i wrogów Kościoła, aby doświadczyli Bożego przebaczenia i miłosierdzia.

6. Módlmy się za nas, którzy jesteśmy Bożą świątynią, abyśmy pamiętali o swojej godności i chwalili Boga pięknym życiem.

Boże, przyjmij nasze prośby i błogosław Kościół, Twoją Oblubienicę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.