loading

2021.11.11 – ŚW. MARCINA Z TOURS

Dziękując Bogu za dar wolności naszej ojczyzny, z wiarą i ufnością skierujmy do Niego nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół, aby nieustannie wskazywał światu niezmierną dobroć Boga wobec wszelkiego stworzenia.

2. Módlmy się za rządzących państwami, a szczególnie naszą ojczyzną, aby w swoim postępowaniu kierowali się nauką Chrystusa.

3. Módlmy się za wszystkich Polaków, aby potrafili nieustannie dziękować za dar niepodległości i wolności, a także pracować dla dobra wspólnego naszego kraju.

4. Módlmy się za ludzi młodych, aby potrafili czerpać ze wzoru tych, którzy oddali swe życie za ojczyznę, i budować na fundamencie wiary jej przyszłość.

5. Módlmy się za zmarłych, którzy oddali swe życie, broniąc wolności i suwerenności naszego kraju, aby cieszyli się nagrodą zbawionych w niebie.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili zjednoczyć nasze wysiłku w budowaniu doczesnej społeczności opartej na miłości bliźniego.

Dziękujemy Ci, Panie, za to, że pozwalasz nam wzrastać w wolności i pokoju, i prosimy, abyś wysłuchał naszych próśb, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.